Spôsob odosielania záručných reklamácií značky Huawei, Honor do servisného strediska

Od 1.10.2016 je jediným autorizovaným servisným strediskom pre zariadenia značky HuaweiHonor spoločnosť Britex. Prepravu reklamovaného zariadenia pre značku Huawei si môžete objednať priamo v servisnom stredisku na mailovej adrese: huaweisk@britex.cz, pre značku Honor expedice@britex.cz ktoré následne zabezpečí prepravu kuriérskou službou.

Mail musí obsahovať: názov spoločnosti, adresa prevádzky, kontaktné údaje, model reklamovaného zariadenia, IMEI, popis vady.

Pre zistenie stavu zákazky môžete použiť rovnaké mailové adresy:
Huawei – huaweisk@britex.cz
Honor – expedice@britex.cz

Po oprave, prípadne zamietnutí reklamácie odosiela servisné stredisko reklamáciu späť na odosielateľa. Všetky prepravné náklady spojené so záručnou reklamáciou hradí servisné stredisko/výrobca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol by nemal byť starší ako 3 mesiace.

Pre zákazníkov servisného strediska sú k dispozícii tieto kontakty:

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125,272 01 Kladno
Huawei:+420 312 664 176,GSM:+420 777 717 010
Honor: +420 312 242 416

www.britex.cz, twitter:@BRITEX-CZ
IČO: 35872110, IČ DPH: SK2021769486