Spôsob odosielania záručných reklamácií značky LG

Od 1.7.2015 je možné záručné reklamácie tovaru značky LG zakúpené od autorizovaného distribútora LG pre SR – IRDistribution, a.s., posielať už iba výhradne do zriadeného zberného logistického strediska, ďalej už len HUB nasledovným spôsobom:

  • požiadavku na vyzdvihnutie reklamácií určených na záručnú opravu je možné objednať e-mailom na e-mailovej adrese: lg.hub@realtimetec.sk
  • mobilné telefóny určené na záručnú opravu je možné zaslať priamo na adresu: REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o., MC HUB LG, Pažítková 1, 821 01 Bratislava
  • koncoví zákazníci resp. užívatelia MT si tiež môžu objednať prepravu na emailovej adrese
    lg.hub@realtimetec.sk  alebo fyzicky odovzdať telefón do opravy na adrese HUBu (Pažítková 1, Bratislava) v pracovných dňoch v prevádzkových hodinách od 8:30 do 16:30

Emailová objednávka musí obsahovať dôležité údaje o výrobku (minimálne model, IMEI) a jednoznačnú identifikáciu odosielateľa (názov spoločnosti, adresu pre vyzdvihnutie/doručenie, meno a tel. číslo kontaktnej osoby). Ak chcete na objednávku prepravy uviesť referenciu alebo poznámku pre vodiča alebo príjemcu, uveďte ho prosím do e-mailovej objednávky.
K reklamovanému telefónu je nutné priložiť reklamačný protokol predajcu s presným popisom vady a informáciou o obsahu dodaného príslušenstva k reklamácii (nabíjačka, HF, dátový kábel a pod.)

V prípade požiadavky na odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné doložiť všetky predchádzajúce servisné protokoly.
Objednávky odoslané do 16:00 hod budú vyzdvihnuté nasledujúci pracovný deň (prep. Spol. GEIS)
Doručenie zásielky na HUB bude možné sledovať na stránkach www.geis.sk
Na aktuálny stav reklamácie sa je možné informovať v HUBe na tel. čísle +421 221 201 800 ( v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod) alebo e-mailom na adrese lg.hub@realtimetec.sk
Pripravte si prosím IMEI telefónu.

V prípade klasifikácie reklamácie ako nezáručnej bude odosielateľ kontaktovaný (HUB alebo servis) s cenovým návrhom nezáručnej opravy.
Ukončená reklamácia bude doručená prepravnou spoločnosťou späť na adresu odosielateľa.

Pokiaľ sa rozhodnete využiť inú prepravnú spoločnosť, preberáte zodpovednosť za riešenie škôd zásielok alebo ich straty. Zároveň i náklady s prepravou zákazky do autorizovaného servisného
strediska.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám bude zariadenie vrátené späť.
Odstúpenie od KZ je potrebné si uplatníte u svojho dodávateľa – prosím poslať zariadenie s komplet príslušenstvom a všetkými reklamačnými protokolmi na reklamačné oddelenie spoločnosti IRD, a.s.

Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o.,
MC HUB LG, Pažítková 1
821 01 Bratislava
lg.hub@realtimetec.sk