Spôsob odosielania záručných reklamácií značky ZTE

Objednávky prepravy v servisnom stredisku odoslaním e-mailu na ztesupport.sk@tanfield.hu na náklady príjemcu.

Uviesť presnú adresu vyzdvihnutia, kontaktné informácie, IMEI/SN zariadenia.
Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe, na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca

Pokiaľ je odosielaná reklamácia do servisného strediska ako záručná a technik vyhodnotí zákazku mimo záruky budú účtované poplatky súvisiace so spracovaním nezáručnej reklamácie na základe cenníka servisného strediska, t.j. 12 eur diagnostika + 7 eur prepravné náklady.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Pre nezáručné reklamácie je možné taktiež využívať autorizované servisné stredisko Tanfield Kft.

Vyššie uvedené poplatky platia i pri odoslaní nezáručnej reklamácie priamo do servisu v prípade nesúhlasu s cenovým návrhom poskytnutým servisným strediskom.

Tanfield Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 31/B.
Adriana Mácsai
ztesupport.sk@tanfield.hu
+36 1 787 64 39

Komunikácia je možná v slovenskom, nemeckom a maďarskom jazyku.