Spôsob odosielania záručných reklamácií značky BlackBerry

Predajca na stránke https://irdistribution.sk/reklamacie/ vyplní formulár pre objednanie prepravy, na reklamované zariadenie alebo napíše mail na reklamacie@ird.sk so žiadosťou o zvoz.

Zariadenie spolu s vyplneným záručným listom (dokladom o kúpe – kópia), sprievodným listom s presným popisom závady, BEZ originálnej krabičky a BEZ príslušenstva zabaliť tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

Služba BlackBerry Protect musí byť vypnutá (https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/)
V opačnom prípade bude zariadenie vrátene späť bez opravy alebo za odstránenie služby bude účtovaný poplatok.

Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Reklamačné oddelenie
IRDistribution a.s

Modely DTEK50, DTEK60, KeyOne

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu. Prepravu je možné objednať: na emailovej adrese expedice@britex.cz

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Služba BlackBerry Protect musí byť vypnutá (https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/)
V opačnom prípade bude zariadenie vrátene späť bez opravy alebo za odstránenie služby bude účtovaný poplatok.

Iný  spôsob  odoslania  reklamácie  nie  je  možný  a môžu  vzniknúť ďalšie zbytočné  náklady,  ktoré naša spoločnosť  neprepláca.

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO
SLOVENSKÁ REPUBLIKA / SLOVAK REPUBLIC
BRITEX-CZ,s.r.o.
Tel. : +421452028908
email: tcl_sk@britex.cz