Reklamačný proces modelov Nokia 105, 110, 130, 150, 210, 216, 222, 230, 3310

Tento postup je platný do 30.11.2019. Po tomto dátume platí reklamačný postup pre značku Nokia.

Reklamačný proces modelov Nokia 105, 110, 130, 150, 210, 216, 222, 230, 3310 prebieha bez účasti autorizovaných servisných stredísk.

Zákazník môže reklamovať dané zariadenie len v mieste predaja (t.j. u predajcu, kde bolo zakúpené).

Zariadenie musí byť reklamované v záručnej dobe t.j. 24 mesiacov od dátumu predaja (podľa dokladu o predaji).

Predajca je povinný prevziať reklamované zariadenie od koncového zákazníka a poslať na reklamačné oddelenie IRDistribution, a.s.

Posudok zariadenia

Pre uplatnenie reklamácie nesmie byť zariadenie mechanicky poškodené alebo vykazovať známky korózie či poliatia tekutinou.

Popis závad, postup a kódy pre reklamačný proces

Popis závady Postup Kód závady
Zapínanie
Vypínanie
Vložte nabitú batériu a zapnite zariadenie.
Ak nereaguje, vymeniť za nový (SWAP)
nezapína sa 4100
vypína sa 4122
Nenabíja Pripojte zariadenie k novej nabíjačke
Ak nenabíja, vymeniť za nový (SWAP)
5421
Display Ak zariadenie nezobrazuje žiadne obrázky ani text
Vymeniť za nový (SWAP)
4912
Audio
Mikrofón
Zistite či nie je zvolený tichý mod. prehrajte zvonenie alebo uskutočnite hovor.
Ak audio/mikrofón nefunguje, vymeniť za nový (SWAP)
Mikrofón:  4410
Slúchadlo: 4420
Mobilná sieť Ak sa nezobrazuje mobilná sieť operátora – vymeňte SIM
Ak nezobrazuje, vymeniť za nový (SWAP)
4211
Klávesnica Ak tlačidlá nefungujú, vymeniť za nový (SWAP) 5211
SIM karta SIM slot nečíta SIM kartu. Vložiť inú SIM
Ak nefunguje, vymeniť za nový (SWAP)
5311
dual SIM: 5313
Zvonenie Zistite či nie je zvolený tichý mod. prehrajte zvonenie alebo uskutočnite hovor.
Ak nezvoní ani nevibruje, vymeniť za nový (SWAP)
4431

Na základe vyššie uvedeného posudku si na zariadenia Nokia 105, 130, 150, 210, 216, 222, 230, 3310 vyžiadajte zvoz – Objednanie prepravy, ktoré pošlete s komplet balením s reklamačným protokolom, s popisom závady. Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Na základe diagnostiky môže byť reklamácia doriešená výrobcom/ dodávateľom:

  • Dobropisom v prípade, že závada bude potvrdená
  • Zamietnutím – závada sa neprejavila
  • Výmenou zadného krytu, batérie, nabíjačky