Spôsob odosielania predpredajných a záručných reklamácií mobilných telefónov XIAOMI

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez formulár opravy https://services.vspdata.cz/hp/case-new/#flash-anchor alebo objednaním si prepravy na mailovej adrese servisného strediska podpora@vspdata.cz

Do mailu je potrebné uviesť adresu vyzdvihnutia – kontaktné údaje, IMEI mobilného telefónu, popis vady. Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, pribaliť k nej popis vady a vyplnený záručný list (ZL) alebo doklad o kúpe s IMEI (bez platného ZL alebo doklade o kúpe nebudú zariadenie prijaté na záručnú opravu).

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Ostúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Adresa servisného strediska
VSP Data a.s. – GSM Service
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 801
xiaomi@vspdata.cz