Spôsob odosielania reklamácií Philips SMART Home

Odosielanie reklamácie do servisného strediska je možné iba cez kuriérsku spoločnosť UPS (SPS). Prepravu je možné objednať vyplnením formulára Formulár pre objednanie prepravy, kde v poznámke musí byť uvedne číslo nákupnej faktúry.

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe.

Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Reklamačné oddelenie
IRDistribution a.s.

IRDistribution, a.s.
Ivanská cesta 3421/65
821 04 Bratislava