Spôsob odosielania záručných reklamácií značky HTC

Odosielanie záručnej reklamácie do tohto servisného strediska je možné na náklady príjemcu objednaním si prepravy na mailovej adrese logistického centra CTDI: HTCService-CZ@ctdi.com (ktoré zabezpečuje logistiku pre servisné stredisko)

Do mailu je potrebné uviesť adresu vyzdvihnutia – kontaktné údaje, IMEI mobilného telefónu, popis vady. Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, pribaliť k nej popis vady a vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe s IMEI.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie vrátené späť s vyjadrením, že vzniká nárok na odstúpenie.
Zaradenie je potrebné poslať na reklamačné oddelenie (Objednanie prepravy) najneskôr do 3 mesiacov od vystavenia protokolu.

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

Adresa logistického centra CTDI
Pod Dolní drahou 105,
417 42 Krupka
Česká Republika