Spôsob odosielania záručných reklamácií značky HTC

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu založením si reklamácie cez portál https://www.htc.com/cz/support/contactus/

Contact US ►Leave a message►Technical Support ► vypísať povinné údaje: Email address, Sucbject/predmet ( číslo vašej reklamácie) ► Description/ Popis ( presný popis závady)► IMEI (optional)► Attachments/ prílohý ( váš reklamačný protokol a predajný doklad )► Send/ Odoslať

Bude doručený mail z (The HTC Team) support@htc.com kde bude potrebne doplniť kontaktné údaje.

Následne Vám bude doručený mail s informáciou o zabezpečení zvozu.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku. Protokol potvrdzujúci odstúpenie od KZ je potrebné odoslať mailom na adresu reklamacie@ird.sk najneskôr do 3 mesiacov od vystavenia protokolu.

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

CTDI
Logistyczna 7 | 05-090 Sękocin Stary, Poland
www.ctdi.pl

Reklamačné oddelenie
IRDistribution a.s