Pomáhame

Pľúcne ventilátory pre UNB v Ružinove

Dňa 18. mája 2020 zástupcovia spoločnosti IRDistribution, a.s. odovzdali UNB v Ružinove dar, 3 ks pľúcnych ventilátorov Philips Trilogy EVO v hodnote celkom 31 354,18 €.
Chceme tak prispieť na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU a UNB.

Prístroje je možné využiť aj na liečbu ochorenia COVID-19.