Reklamačný proces modelov Maxcom MM136, M55

Reklamačný proces modelov Maxcom MM136, M55 prebieha bez účasti servisného strediska.
Zákazník môže reklamovať dané zariadenie len v mieste predaja (t.j. u predajcu, kde bolo zakúpené).
Zariadenie musí byť reklamované v záručnej dobe t.j. 24 mesiacov od dátumu predaja (podľa dokladu o predaji).

Predajca je povinný prevziať reklamované zariadenie od  koncového  zákazníka  a poslať na reklamačné oddelenie IRDistribution, a.s.

Posudok zariadenia

Pre uplatnenie reklamácie nesmie byť zariadenie mechanicky poškodené alebo vykazovať známky korózie či poliatia tekutinou.

Popis závad, postup a kódy pre reklamačný proces

Popis závady Postup
Zapínanie
Vypínanie
Vložte nabitú batériu a zapnite zariadenie
Nenabíja Pripojte zariadenie k novej nabíjačke
Display Ak zariadenie nezobrazuje žiadne obrázky ani text
Audio
Mikrofón
Zistite či nie je zvolený tichý mod. prehrajte zvonenie alebo uskutočnite hovor.
Mobilná sieť Ak sa nezobrazuje mobilná sieť operátora – vymeňte SIM
Klávesnica Ak tlačidlá nefungujú
SIM karta SIM slot nečíta SIM kartu. Vložiť inú SIM.
Zvonenie Zistite či nie je zvolený tichý mod. prehrajte zvonenie alebo uskutočnite hovor.

Na základe vyššie uvedeného posudku si vyžiadajte zvoz, ktoré pošlete s komplet balením s reklamačným protokolom, s popisom závady
http://irdistribution.sk/reklamacie/formular-pre-objednanie-prepravy/

Na základe diagnostiky môže byť reklamácia doriešená výrobcom/dodávateľom:

  • Dobropisom v prípade, že závada bude potvrdená
  • Zamietnutím – závada sa neprejavila
  • Zamietnutím – z dôvodu mechanického poškodenia, poškodenia neznámou tekutinou