Spôsob odosielania predpredajných a záručných reklamácií produktov XIAOMI

1. Mobilné telefóny a vybrané zariadenia

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez formulár opravy
https://services.vspdata.cz/hp/case-new/#flash-anchor

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Postup sa vzťahuje iba na nasledovné produkty Xiaomi

 • Mobilné telefóny
 • Scooters
  • Mi Electric Scooter (Black) Pro
  • Mi Electric Scooter 1S EU
  • Mi Electric Scooter Essential
  • Mi Electric Scooter Pro 2
  • Mi Electronic Scooter White
 • Handheld Vacuum
  • Mi Handheld Vacuum Cleaner
  • Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C
 • VACUUM  
  • Mi Robot Vacuum-Mop Essential
  • Sweepig robot 1C
  • Sweeping robot pro
 •  LUGGAGE
  • Xiaomi Luggage Classic 20″
  • Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20″
 • PROJECTOR
  • Mi Smart Projector mini
  • Mi 4K Laser Projector 150’’
 • OSTATNÉ
  • Mi Electric Folding Bike EU
  • Mi Curved Gaming Monitor 34″

Adresa servisného strediska
VSP Data a.s. – GSM Service
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 801
xiaomi@vspdata.cz


2. Ostatné produkty Xiaomi

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné iba cez kuriérsku spoločnosť UPS (SPS). Prepravu je možné objednať vyplnením formulára.

Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe, na ktorom je aj tlačené SN.

Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Reklamačné oddelenie
IRDistribution a.s.

IRDistribution, a.s.
Ivanská cesta 3421/65
821 04 Bratislava