Spôsob odosielania záručných reklamácií Legion GO

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu objednaním si prepravy cez webovú stránku: http://www.lenovoservices.cz/servis-a-sluzby/nahlaseni-zarucnidoa-opravy/

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.

Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis. Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Kontakt na servisné stredisko

van Eupen Repair Czech s.r.o.
Nupharo Campus
Knínice 55
403 35 Libouchec
E-Mail: support_sk@lenovo.com
Web: www.vaneupen.com
Podpora pre tablety Lenovo Tel: +420 474 534 999 PO-PIA 7:00-16:00