Spôsob odosielania záručných reklamácií REALME

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady Príjemcu. Prepravu je možné objednať na: https://services.vspdata.cz/realme/case-new/

Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je tlačené IMEI. Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.

Prosím servisné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Adresa servisného strediska
VSP Data a.s. – GSM Service
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 801
podpora@vspdata.cz