Spôsob odosielania záručných reklamácií TABLET – LENOVO

Odosielanie záručnej reklamácie do tohto servisného strediska je možné na náklady príjemcu objednaním si prepravy na mailovej adrese: lenovo-service@vaneupen.com

Do mailu je potrebné uviesť presnú adresu vyzdvihnutia – kontaktné údaje, IMEI mobilného telefónu, SN, doklad o kúpe a popis vady. Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, pribaliť k nej popis vady a vyplnený záručný list alebo doklad o kúpe s IMEI.

Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis. Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Kontakt na servisné stredisko

van Eupen Repair Czech s.r.o.
Nupharo Campus
Knínice 55
403 35 Libouchec
E-Mail: lenovo-service@vaneupen.com
Web: www.vaneupen.com
Podpora pre tablety Lenovo Tel: +420 474 534 999 PO-PIA 7:00-16:00