Spôsob odosielania záručných reklamácií značky CAT, NextBook, Coolpad, eStar, Kodak Ektra, Nubia, Doro, Aiko do servisného strediska

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez formulár opravy
https://services.vspdata.cz/hp/case-new/#flash-anchor

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Adresa servisného strediska:
VSP Data a.s. – GSM Service
Service Park area
Průmyslová 1181
391 02 Sezimovo Ústí II
Tel.: +420 381 489 801
podpora@vspdata.cz