Spôsob odosielania záručných reklamácií značky Infinix

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku
spoločnosť UPS.

Prepravu je možné objednať na stránke BPS Mobil, s.r.o.
http://servis.bpsmobil.cz/default.asp?servicenew=1

Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne
vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša
spoločnosť neprepláca.

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom
stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na
adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený
dobropis.

Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3
mesiace.

BPS Mobil, s.r.o.
V hlinkách 1325/11a
779 00 Olomouc
Česká republika
tel: +420 608 883 081