Spôsob odosielania záručných reklamácií značky LENOVO, LENOVO MOTO, MOTOROLA

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť UPS.

Upozornenie: Model LENOVO K9 servisne stredisko ESC sk s.r.o NESERVISUJE!

Prepravu je možné objednať:

  • priamo v UPS na telefónnom čísle + 421 (Vaša lokálna predvoľba) 16877 kde uvediete adresu vyzdvihnutia zásielky a adresu príjemcu. Je potrebné uviesť, že zásielku odosielate na náklady príjemcu.
  • na stránke ESC sk s.r.o http://esc.sk/sk/objednat-prepravu

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.
Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk
Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

ESC sk s.r.o.
Pri tureckom kopci 7
900 46 Most pri Bratislave
Callcentrum: 02/210 280 90