Spôsob odosielania záručných reklamácií značky LG do servisného strediska

Prepravu reklamovaného zariadenia si môžete objednať priamo v servisnom stredisku na mailovej adrese pre značku pre značku LG lgsk@britex.cz ( pre Slovensko)  ktoré následne zabezpečí prepravu kuriérskou službou.

Mail musí obsahovať: názov spoločnosti, adresa prevádzky, kontaktné údaje, model reklamovaného zariadenia, IMEI, popis vady.

Pre zistenie stavu zákazky môžete použiť rovnaké mailové adresy:
LG – lgsk@britex.cz

Po oprave, prípadne zamietnutí reklamácie odosiela servisné stredisko reklamáciu späť na odosielateľa. Všetky prepravné náklady spojené so záručnou reklamáciou hradí servisné stredisko/výrobca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol by nemal byť starší ako 3 mesiace.

Pre zákazníkov servisného strediska sú k dispozícii tieto kontakty:

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125,272 01 Kladno
Honor: +420 312 242 416

www.britex.cz, twitter:@BRITEX-CZ
IČO: 35872110, IČ DPH: SK2021769486