Spôsob odosielania záručných reklamácií značky Maxcom

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť.

Prepravu je možné objednať: www.maxcom-shop.eu

Reklamáciu je potrebné bezpečne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk

Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Servisné stredisko
iQmobil, s.r.o.
Dom mobilov
Wolkrova 2
851 01 Bratislava
Slovenska republika

SK phone: +421 907 07 22 11
CZ phone: +420 602 86 52 12
email: servis@maxcom-shop.eu
order transport: www.maxcom-shop.eu