Spôsob odosielania záručných reklamácií značky MOBIOLA

DOA proces

Zvoz je potrebné zabezpečiť na: mobiola@atcmobile.cz – uviesť všetky potrebné údaje (adresa vyzdvihnutia, typ telefónu, IMEI, výrobní číslo, presný popis závady)

Podmienky DOA procesu

  • DOA produkt musí byť dodaný k posúdeniu s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou, vrátane originálneho balenia s komplet príslušenstvom.
  • DOA produkt nesmie niesť žiadne známky opotrebenia, používania, prípustne je len odlepenie ochranných fólií.
  • Neúplné balenie, zámena a mechanické poškodenie sa nepovažuje za DOA reklamáciu a sú individuálne posudzované v rámci štandardnej reklamácii.

DOA proces – postup

V prípade výskytu DOA zariadenia zašle predajca zariadenia do autorizovaného servisu. Zašle kompletné obchodné balenie a v protokolu viditeľne uvedie, že sa jedná o predpredajnú reklamáciu. V prípade, že tak neuvedie, autorizovaný servis bude postupovať ako s klasickou záručnou reklamáciou. Autorizovaný servis zrealizuje diagnostiku zariadenia a v prípade uznania vady vymení za nový kus.


DAP proces

Zvoz záručnej reklamacie je potrebné zabezpečiť na: mobiola@atcmobile.cz – uviesť všetky potrebné údaje (adresa vyzdvihnutia, typ telefónu, IMEI, výrobní číslo, presný popis závady)

Opakovaná závada po oprave v záručnej dobe

  • platí pre 3x rovnaké alebo 4x rôzne uznané závady
  • zákazník/predajca doloží platnými protokolmi zo servisu

Pri tretej rovnakej alebo štvrtej rôznej reklamácií musí koncový zákazník požiadať o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pokiaľ tak neurobí, považuje sa to, že súhlasí s ďalšou opravou, aj keď by bola nad rámec opráv.
Pokiaľ zariadenie nespĺňa kritéria pre uznanie nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy, bude sa postupovať ako pri záručnej oprave/ reklamácií. V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. Odstúpenie od KZ si uplatníte u svojho dodávateľa.
Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk
Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.


Servisné stredisko:
ATC Mobile – Auto Top Centrum Ostrava s.r.o.
Startovní 276/1
Ostrava-Hrabůvka
700 30

Iný spôsob odosielania reklamácie nie je možný.