Spôsob odosielania záručných reklamácií značky NOKIA

Odosielanie záručnej reklamácie do servisného strediska je možné na náklady príjemcu cez kuriérsku spoločnosť UPS.

  • Prepravu je možné objednať:
    priamo v UPS na telefónnom čísle + 421 (Vaša lokálna predvoľba) 16877 kde uvediete adresu vyzdvihnutia zásielky a adresu príjemcu. Je potrebné uviesť, že zásielku odosielate na náklady príjemcu.
  • Mailom: www.sps-sro.sk – Je potrebné uviesť, platca prepravy – Príjemca

Reklamáciu je potrebné bezpečnostne zabaliť, priložiť reklamačný protokol a záručný list (riadne vyplnený, inak nie je platný) alebo doklad o kúpe na ktorom je aj tlačené IMEI.
Iný spôsob odoslania reklamácie nie je možný a môžu vzniknúť ďalšie zbytočné náklady, ktoré naša spoločnosť neprepláca.

V prípade uznania nároku na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude zariadenie ponechané v servisnom stredisku a Vám sa späť vráti len servisný protokol. V tomto prípade si odstúpenie od KZ uplatníte u svojho dodávateľa.

Scan kompletnej servisnej dokumentácie /t.j. len servisné protokoly/ je nutné poslať na adresu: reklamacie@ird.sk
Na základe servisného protokolu, kde bude uznaný nárok na odstúpenie Vám bude vystavený dobropis.
Prosím reklamačné protokoly posielať čitateľné a bezodkladne, protokol nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Logistický HUB

ESC sk s.r.o.
Dvojkrížna 47
821 07 Bratislava
Callcentrum: 02/210 280 90