Zmena v procedúrach zasielania reklamácií špeciálnych reklamácií a remitend

Vážení obchodní partneri,

radi by sme Vás upozornili, že od dňa 9.6.2008 nastala zmena v procedúrach zasielania reklamácií, ktoré boli zakúpené v našej spoločnosti.

ZARUČNÉ REKLAMÁCIE – posielať zo servisného strediska.

V prípade, že máte záručnú reklamáciu, ktorá nespĺňa podmienky vrátenia peňazí / odstúpenie od kúpnej zmluvy, je nutné zaslať reklamovaný produkt priamo do autorizovaného servisného strediska, nie k nám.
Reklamáciu treba odoslať spolu s reklamačným protokolom a vyplneným záručným listom najneskôr na ďalší pracovný deň aby sa 30 dňová zákonná lehota zbytočne nepredlžovala.
Pri odosielaní príslušenstva do autorizovaného servisného strediska je nutné, aby bol priložený aj pokladničný doklad a doklad o kúpe od dodávateľa.
Reklamácie Vás žiadame odosielať cez kuriérsku spoločnosť UPS. Prepravu si môžete objednať na tel. čísle 16877
Cestu do servisného strediska a naspäť v prípade záručnej opravy hradí autorizované servisné stredisko.
Spoločnosť IRDistribution s.r.o. nepreberá záručné reklamácie. Na vybavenie týchto reklamácií slúži autorizované servisné stredisko výrobcu.

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÝCH STREDÍSK

Nokia,  Samsung, Lenovo, Lenovo Moto, ALCATEL

ESC sk s.r.o.
Pri tureckom kopci 7
900 46 Most pri Bratislave
Callcentrum: 02/210 280 90

ZTE

BRITEX-CZ, s.r.o.
Milady Horákové 125,272 01 Kladno
Huawei:+420 312 664 176,GSM:+420 777 717 010
Honor: +420 312 242 416
www.britex.cz, twitter:@BRITEX-CZ
IČO: 35872110, IČ DPH: SK2021769486

LG

REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o.,
MC HUB LG, Pažítková 1
821 01 Bratislava
lg.hub@realtimetec.sk

Zoznam autorizovaných servisných stredísk sa môže priebežne meniť, preto ak chcete mať istotu, že zariadenie odosielate do správneho servisu, kontaktujte nás na info@irdistribution.sk, kde Vám radi odporučíme príslušný aktuálny autorizovaný servis, pre daný výrobok.

ŠPECIÁLNE REKLAMÁCIE – posielať do IRDistribution

  • predpredajné reklamácie
  • servisným strediskom bola uznaná 3x rovnaká závada v rámci záruky
  • servisným strediskom bola uznaná 4x rôzna závada v rámci záruky
  • servisné stredisko nestihlo 30 dňovú zákonnú lehotu na opravu, prípadne nebolo možné závadu odstrániť

Tieto reklamácie Vás žiadame odosielať prostredníctvom vyplnenia krátkej tabuľky na našej webovej stránke www.irdistribution.sk – reklamácie – formulár pre objednávanie prepravy
Zásielku Vás žiadame označiť ako “špeciálna reklamácia”
V žiadnom prípade neodosielajte špeciálnu reklamáciu na naše náklady sami.

REMITENDY – posielať do IRDistribution

Pokiaľ máte na základe dohody s našimi obchodníkmi dohodnuté mobilné telefóny na vrátenie v rámci remitendy, žiadame Vás o objednanie prepravy cez Vášho obchodníka a zásielku označiť ako “remitenda“

Od 9.6.2008 spoločnosť IRDistribution s.r.o., nepreberá ŽIADNE zásielky na naše náklady, ani zásielky ktoré nebudú riadne označené ako “špeciálna reklamácia“ alebo “remitenda“ !!!